Atlas Rail Components

Koleje

Korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne zelektryfikowanych magistrali kolejowych są nie do odparcia. Popyt na ten wydajny, efektywny środek transportu wzrasta na całym świecie.

Zelektryfikowane linie kolejowe wymagają niezawodnego, ekonomicznego w budowie i utrzymaniu systemu zasilania trakcji. Ponadto przewody elektryczne linii kolejowych winny harmonizować z otoczeniem - w mieście czy poza nim.

Skorzystanie z usług projektanta i producenta specjalistycznych systemów sieci napowietrznych (OLE) przynosi wielorakie korzyści. Nasze priorytety w Atlas Rail to wydajność, wpływ na krajobraz otoczenia, łatwość i szybkość instalacji, minimum niezbędnej konserwacji, długi okres użytkowania i stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.

Oferujemy kompleksową dostawę systemów OLE i komponentów, niezależną od dostawców taboru.

Rozwiązania Atlas Rail

Jesteśmy jednym z głównych dostawców w zakresie projektowania i wytwarzania komponentów i zespołów dla systemów OLE dla potrzeb kolei. Dotyczy to: planowania i projektowania systemu i rozmieszczenia, także na poziomie poszczególnych komponentów.

Stosowane przez nas nowoczesne metody projektowania i produkcji pozwalają na szybsze dostarczenie lepszego produktu. Stosowanie modelowania bryłowego i analiz metodą elementów skończonych oraz korzystanie z nowoczesnych, lekkich materiałów umożliwia nam zaoferowanie rozwiązań energoszczędnych. Komponenty są nie tylko lżejsze i mniejsze (co ma na celu szczególnie zapewnienie jak największego scharmonizowania systemu z otoczeniem), ale także bardziej trwałe.

W oparciu o nasze doświadczenie i know-how możemy zaoferować kompletne usługi zarówno w zakresie projektowania i instalacji nowych systemów jak i odnowienia czy modernizacji istniejących. Rozwiązania i komponenty dotyczą: magistrale i bocznice

Poza tym standardowym wyposażeniem projektujemy także systemy i komponenty dla potrzeb indywidualnych.

Wspornik Izolujący 25 kV dla Liny nośnej Trakcji Kolejowej

Zobacz interaktywny model Wspornik izolującego 25 kV dla liny nośnej trakcji kolejowej

Ta strona internetowa zawiera rysunki 3-wymiarowe, do których oglądania potrzebna jest przeglądarka eDrawings.
Pobierz ją bezpłatnie z SolidWorks.