Atlas Rail Components

Linie Przesyłowe i
Łańcuchowe Systemy Oświetleniowe

Stosowanie struktury łańcuchowej do systemów oświetleniowych jest coraz bardziej powszechne. Decydującym atutem przemawiającym na ich korzyść są niższe koszty instalacji i utrzymania niż w przypadku podziemnych sieci zasilania.

Z drugiej strony, w przeciwieństwie do tych ostatnich, sieć łańcuchowa może stanowić element zakłócający krajobraz. Zaradzić temu można poprzez zastosowanie dużych rozpiętości między słupami lub bezpośrednie umocowywanie sieci na ścianach budynków. Nasze rozwiązania opracowaliśmy ze szczególnym naciskiem na możliwie dyskretny wygląd sieci, przy jednoczesnym zapewnieniu ich niezawodności i bezpieczeństwa.

Rozwiązania Atlas Rail

Dysponujemy doświadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu komponentów i systemów dla napowietrznych sieci zasilania.

Stosowane przez nas nowoczesne metody projektowania i produkcji pozwalają na szybsze dostarczenie lepszego produktu. Modelowanie brylowe, analiza metodą elementów skończonych i korzystanie z nowoczesnych, lekkich i odpornych na korozję materiałów umożliwia nam zaoferowanie rozwiązań energoszczędnych. Komponenty są nie tylko lżejsze i mniejsze, ale także bardziej trwałe.

Rozwiązania i komponenty dotyczą: Linie przesyłowe i oświetlenie ła&324;cuchowe.

Poza tym standardowym wyposażeniem projektujemy także systemy i komponenty dla potrzeb indywidualnych..

Ta strona internetowa zawiera rysunki 3-wymiarowe, do których oglądania potrzebna jest przeglądarka eDrawings.
Pobierz ją bezpłatnie z SolidWorks.